С НАДУВАЕМА ЛОДКА ОКОЛО СВЕТА

НАЧАЛО МАРШРУТ ЕКИПИРОВКА ИСТОРИЯ ЕКОЛОГИЯ EN

Екология

Водата на цялата планета е едно цяло. Ако днес вали дъжд в България то тази вода със сигурност след време може да стигне в Америка. Водния кръговрат е толкова универсален, че включва, както сладководните басейни и облачната покривка, така и моретата и океаните.

За съжаление целия процес е твърде уязвим от човешката дейност. Замърсяването на водните пространства в една точка на планетата със сигурност се отразява и във всички останали точки.

Няма по-добър начин да се илюстрира връзката на водата освен чрез околосветско плаване. Обичайното плаване е по морски маршрути, но в случая ние на практика доказваме и илюстрираме връзката между речните мрежи на цялата планета.

Когато се движите по река това е един съвсем различен свят, една друга екосистема. Независмо дали пътя и преминаващите автомобили са близко или далеч за плаващия усещането е че циивилизация не съществува. Единственото, което напомня за нея са купищата боклуци на завоите, там където водата става по-бавна, мостовете, сградите и пристанищата. В тази връзка възнамеряваме да документирме състоянието на реките през които минаваме както и да изследваме как през времето са се променяли индустрията, застрояването и замърсяването по течението им.